Europejski Kongres Finansowy 2019

Europejski Kongres Finansowy 2019

Czy każdy wzrost ma granice? Rok 2019 to czas, w którym coraz liczniej i głośniej pojawiają się opinie o zbliżającym się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć na szczęście niezbyt często pada określenie „nadchodzący kryzys”, to czy na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy mamy świadomość złożoności i różnorodności możliwych przyczyn ewentualnego kolejnego kryzysu?
Wyzwania i ryzyka, z którymi przyjdzie się zmierzyć sektorowi finansowemu, mają wiele źródeł: gospodarcze, związane z ochroną środowiska, geopolityczne, społeczne i dotyczące rozwoju technologicznego.
IX Europejski Kongres Finansowy, podobnie jak w latach poprzednich, podejmie dyskusję o tym co istotne aby przyszłość finansów a więc i gospodarki była stabilna, nowoczesna i sprawiedliwa.


Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu:

 • Brexit i napięcia w globalnej gospodarce
 • Czy jesteśmy przygotowani do okresu dekoniunktury?
 • Wyzwania dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej
 • O wzrost wiarygodności i zaufania na rynkach finansowych
 • Rynek kapitałowy a zrównoważony i innowacyjny rozwój gospodarczy
 • Finansowanie inwestycji w nieruchomości

W programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego nie zabraknie sesji, które cieszyły się Państwa zainteresowaniem w ubiegłym roku:

 • Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla polskiej gospodarki – edycja czerwiec 2019
 • Mapa wyzwań technologicznych dla sektora bankowego
 • Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata Prezesów Banków

oraz po raz pierwszy podczas EKF:

 • Stolik reformatorów
Propozycje kierunków zmian strukturalnych i systemowych w sektorze finansowym w celu utrzymania wzrostu gospodarczego i pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz poprawy jakości rządzenia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.


 
SPOTKAJMY SIĘ W SOPOCIE
Już niebawem szczegółowy program IX Europejskiego Kongresu Finansowego.
Warto być z nami, dzielić się pomysłami i doświadczeniem, dyskutować, a nawet polemizować, jak również współtworzyć Rekomendacje EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

ZAPRASZAMY DO SOPOTU 3 - 5 CZERWCA. 
Rejestracja zostanie otwarta na początku marca.
Dla wszystkich, którzy zarejestrują się do 31 marca obowiązują atrakcyjne ceny Early Birds.


EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej.
Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji,
stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych,
prognoz ekonomicznych i technologicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.

Aktualne obszary tematyczne EKF:

 • Stabilność sytemu finansowego i zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Biznes i ryzyko w bankowości
 • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych
 • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski
 • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw
 • Rozwój rynku kapitałowego
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w kryzysie

 

Kontakt dla mediów

Partner

Robert Borowicz